Opiskelijan ohjeet

Kuka voi ilmoittautua verkoston kautta tarjolla oleville opintojaksoille?

Opintojaksoille voi ilmoittautua verkoston kumppanikorkeakoulujen kaikki tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus omassa kotikorkeakoulussa. Voimassa olevan opinto-oikeuden lisäksi opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi omaan kotiyliopistoon. Ennen opintojaksolle ilmoittautumista tarkista, että kotikorkeakoulun opinto-oikeus riittää ajallisesti opintojakson suorittamiselle.

Milloin ilmoittautuminen on avoinna?

Ilmoittautuminen on pääsääntöisesti avoinna kahdesti lukuvuotta kohti. Tarkemmat ilmoittautumisajat ilmoitetaan tämän sivuston Opintojaksot-sivulla. Ilmoittautuminen joko yhdelle tai useammalle opintojaksolle tapahtuu täyttämällä korkeakoulukohtaisen lomakkeen. Jokaisella kumppanikorkeakoululla on omat ilmoittautumislomakkeet. Lomakkeet löytyvät kunkin yliopiston omasta osiosta Opintojaksot-sivulta opintojaksotarjonnan yhteydestä.

Kuinka opintojaksoille ilmoittaudutaan?

Ilmoittautumislomakkeella on ilmoitettava kaikki pyydetyt tiedot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ilmoittautumisessa käytettävään sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitettavan sähköpostiosoitteen tulee olla oman kotikorkeakoulun sähköpostiosoite.

Lomakeilmoittautumisen jälkeen opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus kohdekorkeakouluun. Kun opinto-oikeus on myönnetty, saa opiskelija käyttäjätunnukset kohdekorkeakoulun tarvittaviin järjestelmiin, kuten Peppiin tai Sisuun. Käyttäjätunnuksilla on myös pääsy kohdekorkeakoulun kirjaston tietokantoihin.

Käyttäjätunnukset saatuaan opiskelijan tulee vielä tehdä varsinainen ilmoittautuminen opintojaksolle tai opintojaksoille kohdekorkeakoulun opintotietojärjestelmässä kohdekorkeakoulun käytäntöjen mukaisesti. Ilmoittautuminen opintojaksolle on tehtävä kohdekorkeakoulun opintotietojärjestelmässä ilmoitetun ilmoittautumisajan puitteissa. Opintojaksoilmoittautumisen päätyttyä kurssin opettaja hyväksyy opiskelijat opintojaksolle.

Millä perusteilla opiskelijat valitaan opintojaksoille? Millaisia edellytyksiä opintojaksojen suorittamiselle on?

Lähtökohtaisesti verkoston opintojaksot ovat sellaisia, että kaikki ilmoittautuneet hyväksytään opintojaksoille. Joillakin opintojaksoilla saattaa kuitenkin olla opiskelijamäärärajoituksia, jotka vaikuttavat siihen, kuinka monta opiskelijaa opintojaksolle voidaan verkoston kautta valita. Valintaperusteet kannattaa tarkistaa opintojaksokohtaisesti.

Verkostossa on tarjolla opintojaksoja perusopintotason opintojaksoista syventäviin opintojaksoihin. Siksi opiskelijan on tärkeää miettiä omia valmiuksiaan suorittaa opintojakso ennen ilmoittautumista. Joillakin opintojaksoilla voi olla myös suosituksia aikaisemmista opinnoista. Suositukset kannattaa tarkistaa opintojaksojen tiedoista.

Kuinka ilmoittautuminen perutaan?

Mikäli opintojaksolla ei ole opiskelijamäärärajoituksia, ei ilmoittautumista tarvitse välttämättä perua. Peruminen on kuitenkin suositeltavaa. Joillakin verkoston kautta tarjolla olevilla opintojaksoilla voi olla rajoituksia siinä, kuinka monta opiskelijaa verkoston kautta otetaan. Mikäli olet estynyt osallistumaan opintojaksolle, jossa on opiskelijamääräraja, tulee ilmoittautuminen perua. Ilmoittautuminen perutaan joko kohdekorkeakoulun opintotietojärjestelmästä ilmoittautumisen ollessa vielä auki tai ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittamalla opintojakson vastuuopettajalle, ettei osallistu opetukseen.

Kuinka suoritetusta opintojaksosta saa suoritusmerkinnän?

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson hyväksytysti, kirjautuu suoritus kohdekorkeakoulun opintotietojärjestelmään. Jotta opiskelija saa hyväksiluettua suorittamansa opintojakson omassa kotikorkeakoulussaan, tulee opiskelijan ladata kohdekorkeakoulun opintotietojärjestelmästä opintosuoritusote ja toimittaa suoritusote omaan kotikorkeakouluunsa. Suoritusote kannattaa ladata mahdollisimman pian sen jälkeen, kun suoritus on kirjautunut kohdekorkeakoulun järjestelmään. Tarkista oman korkeakoulusi ohjeistus hyväksilukuasioihin liittyen.