Opiskelijan ohjeet

Kuka voi ilmoittautua verkoston kautta tarjolla oleville kursseille?

Kursseille voi ilmoittautua verkoston kumppaniyliopistojen kaikki tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus omassa kotiyliopistossa. Voimassa olevan opinto-oikeuden lisäksi opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi omaan kotiyliopistoon. Ennen opintojaksolle ilmoittautumista tarkista, että kotiyliopiston opinto-oikeus riittää ajallisesti opintojakson suorittamiselle.

Milloin ilmoittautuminen on avoinna?

Ilmoittautuminen on avoinna kahdesti lukuvuotta kohti. Tarkemmat ilmoittautumisajat ilmoitetaan tämän sivuston Kurssit-sivulla. Ilmoittautuminen joko yhdelle tai useammalle kurssille tapahtuu täyttämällä yliopistokohtaisen lomakkeen. Jokaisella kumppaniyliopistolla on omat ilmoittautumislomakkeet. Lomakkeet löytyvät kunkin yliopiston omasta osiosta Kurssit-sivulta kurssitarjonnan yhteydestä.

Kuinka kursseilla ilmoittaudutaan?

Ilmoittautumislomakkeella on ilmoitettava kaikki pyydetyt tiedot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ilmoittautumisessa käytettävään sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitettavan sähköpostiosoitteen tulee olla oman kotiyliopiston sähköpostiosoite.

Lomakeilmoittautumisen jälkeen opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus kohdeyliopistoon. Kun opinto-oikeus on myönnetty, saa opiskelija käyttäjätunnukset kohdeyliopiston tarvittaviin järjestelmiin, kuten Peppiin tai Sisuun. Käyttäjätunnuksilla on myös pääsy kohdeyliopiston kirjaston tietokantoihin.

Käyttäjätunnukset saatuaan opiskelijan tulee vielä tehdä varsinainen ilmoittautuminen kurssille tai kursseille kohdeyliopiston opintotietojärjestelmässä kohdeyliopiston käytäntöjen mukaisesti. Kurssi-ilmoittautuminen on tehtävä kohdeyliopiston opintotietojärjestelmässä ilmoitetun ilmoittautumisajan puitteissa. Kurssi-ilmoittautumisen päätyttyä kurssin opettaja hyväksyy opiskelijat kurssille.

Millä perusteilla opiskelijat valitaan kurssille? Millaisia edellytyksiä kurssien suorittamiselle on?

Lähtökohtaisesti verkoston kurssit ovat sellaisia, että kaikki ilmoittautuneet hyväksytään kursseille. Joillakin kursseilla saattaa kuitenkin olla opiskelijamäärärajoituksia, jotka vaikuttavat siihen, kuinka monta opiskelijaa kurssille voidaan verkoston kautta valita. Kurssikohtaiset valintaperusteet kannattaa tarkistaa kurssikohtaisesti.

Verkostossa on tarjolla kursseja perusopintotason kursseista syventäviin kursseihin. Siksi opiskelijan on tärkeää miettiä omia valmiuksiaan suorittaa kurssi ennen kurssille ilmoittautumista. Joillakin kursseilla voi olla myös suosituksia aikaisemmista opinnoista. Suositukset kannattaa tarkistaa kurssien tiedoista.

Kuinka ilmoittautuminen perutaan?

Mikäli kurssilla ei ole opiskelijamäärärajoituksia, ei ilmoittautumista tarvitse välttämättä perua. Joillakin verkoston kautta tarjolla olevilla kursseilla voi olla rajoituksia siinä, kuinka monta opiskelijaa verkoston kautta otetaan. Mikäli olet estynyt osallistumaan kurssille, jossa on opiskelijamääräraja, tulee ilmoittautuminen perua. Ilmoittautuminen perutaan joko kohdeylipiston opintotietojärjestelmästä ilmoittautumisen ollessa kurssille vielä auki tai ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittamalla kurssin vastuuopettajalle, ettei osallistu kurssille.

Kuinka suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän?

Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, kirjautuu suoritus kohdeyliopiston opintotietojärjestelmään. Jotta opiskelija saa hyväksiluettua suorittamansa kurssin omassa kotiyliopistossaan, tulee opiskelijan ladata kohdeyliopiston opintotietojärjestelmästä opintosuoritusote ja toimittaa suoritusote omaan kotiyliopistoonsa. Suoritusote kannattaa ladata mahdollisimman pian sen jälkeen, kun suoritus on kirjautunut kohdeyliopiston järjestelmään. Tarkista oman yliopistosi ohjeistus hyväksilukuasioihin liittyen.