Yhteystiedot

Verkostolla on omat koordinaattorit ja opetushallinnollisista asioista vastaavat yhteyshenkilöt jokaisessa kumppaniyliopistossa. Mikäli verkostoon liittyvissä asioissa, kuten ilmoittautumisessa, herää kysyttävää, yhteydessä voi olla oman yliopiston yhteyshenkilöön:

Itä-Suomen yliopisto

Koordinaattori

Outi Ratamäki

outi.ratamaki@uef.fi

Opetushallinnollisista asioista vastaava yhteyshenkilö

Emmi Rajavuori

emmi.rajavuori@uef.fi

Jyväskylän yliopisto

Koordinaattori

Mikael Puurtinen

mikael.puurtinen@jyu.fi

Turun yliopisto

Koordinaattori

Timo Vuorisalo

timovuo@utu.fi

Yksittäisten kurssien osalta suositeltavaa on olla yhteydessä suoraan kurssin vastuuopettajaan, jonka yhteystiedot löytyvät kurssin tiedoista. Verkoston yhteyshenkilöt tai kurssien vastuuopettajat eivät vastaa kurssien sisällyttämisestä opiskelijan pää- tai sivuaineopintoihin, vaan kurssien sisällyttämisestä opintokokonaisuuksiin on sovittava olemalla yhteydessä opintokokonaisuudesta vastaavaan henkilöön omassa yliopistossa.

Jos olet opettaja ja tahdot oman kurssisi osaksi verkoston opetusta, ole yhteydessä kotiyliopistosi yhteyshenkilöön.