Opiskelu verkostossa

Kestävyysopintojen verkosto on vuonna 2022 perustettu Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston muodostama verkosto, joka tarjoaa monitieteisesti ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemaisia kursseja. Verkoston kurssit ovat suunnattu kaikille kumppaniyliopistojen tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijoille opintojen vaiheesta riippumatta.

Monipuoliselta kurssitarjottimelta opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa pohjalta suoritettavaksi yhden tai useampia kursseja. Opiskelija saa mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistaan ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemoissa suorittamalla kumppaniyliopistoista kursseja, joita ei ole omassa yliopistossa tarjolla. Verkoston kurssit sopivat hyvin eri pääaineiden opiskelijoille ja niitä voi suorittaa riippumatta opintojen vaiheesta. Kurssit ovat eritasoisia, joten opiskelijan on hyvä pohtia omia valmiuksiaan suhteessa kurssin vaatimustasoon. Tarjolla olevat opintojaksot ovat lähtökohtaisesti etäsuoritteisia. Kurssitarjonta löytyy tältä sivustolta Kurssit-osiosta.

Verkoston kursseista ei voi koostaa sivuainetta. Kumppaniyliopistoista suoritettavat kurssit eivät myöskään kuulu automaattisesti oman yliopiston opintokokonaisuuksiin, vaan opiskelijan on itse sovittava verkoston kautta suorittamiensa kurssien sisällyttämisestä pää- ja sivuaineopintoihin olemalla yhteydessä omassa yliopistossa opintokokonaisuudesta vastaavan henkilöön. Verkoston kursseja voi myös suorittaa vapaasti ilman, että opiskelija sisällyttää niitä omiin pää- ja sivuaineopintoihin.

Tarkempia tietoja ohjeita kursseille hakemisesta ja niiden suorittamisesta löytyy opiskelijan ohjeista. Haku kursseille on auki kahdesti lukuvuotta kohti. Hakuajat löytyvät Kurssit-osiosta. Haku tapahtuu yliopistokohtaisesti.