Opiskelu verkostossa

Kestävyysopintojen verkosto on vuonna 2022 alun perin Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Turun yliopiston perustama verkosto, joka tarjoaa monitieteisesti ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemaisia opintojaksoja. Verkoston opintojaksot ovat suunnattu kaikille kumppanikorkeakoulujen tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijoille opintojen vaiheesta riippumatta. Verkoston jäseniä ovat tällä hetkellä seuraavat korkeakoulut:

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Vaasan yliopisto

Monipuoliselta kurssitarjottimelta opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa pohjalta suoritettavaksi yhden tai useampia opintojaksoja. Opiskelija saa mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistaan ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemoissa suorittamalla kumppanikorkeakoulujen opintojaksoja, joita ei ole omassa korkeakoulussa tarjolla. Verkoston opintojaksot sopivat hyvin eri pääaineiden opiskelijoille ja niitä voi suorittaa riippumatta opintojen vaiheesta.

Opintojaksot ovat eritasoisia, joten opiskelijan on hyvä pohtia omia valmiuksiaan suhteessa opintojakson vaatimustasoon. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain. Monet tarjolla olevista opintojaksoista ovat etäsuoritteisia, mutta tarjolla on myös lähiopetusta sisältäviä opintojaksoja. Opintojaksotarjonta löytyy tältä sivustolta korkeakoulukohtaisesti Opintojaksot-osiosta.

Verkoston opintojaksoista ei voi koostaa sivuainetta. Kumppanikorkeakouluissa suoritettavat opintojaksot eivät myöskään kuulu automaattisesti oman korkeakoulun opintokokonaisuuksiin, vaan opiskelijan on itse sovittava verkoston kautta suorittamiensa kurssien sisällyttämisestä pää- ja sivuaineopintoihin olemalla yhteydessä omassa korkeakoulussa opintokokonaisuudesta vastaavan henkilöön. Verkoston opintojaksoja voi myös suorittaa vapaasti ilman, että opiskelija sisällyttää niitä omiin pää- ja sivuaineopintoihin.

Tarkempia tietoja sekä ohjeita opintojaksoille hakemisesta ja niiden suorittamisesta löytyy opiskelijan ohjeista. Haku opintojaksoille on pääsääntöisesti auki kahdesti lukuvuotta kohti. Hakuajat löytyvät etusivulta ja Opintojaksot-osiosta. Haku tapahtuu korkeakoulukohtaisesti.